.

 Enjoy..Learning To Social Media 

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                             เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                             เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                             เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                             เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                             เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                             เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ให้ครูและนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ?
การจัดการเรียนการสอนด้วย Social Media
การตัดต่อ VDO
การใช้ Google Apps.
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.175.248.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,639
 
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website: http://www.suplopburi.net || http://vorravan.wordpress.com
Tel : 081-9475414
Email : vorravan@hotmail.com