.

 Enjoy..Learning To Social Media 

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 พระอัญญาโกณทัญญะ 

                             เรื่องที่ 2 มหัศจรรย์วัฒนธรรม 

                             เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                             เรื่องที่ 4 ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย 

                             เรื่องที่ 5 คนไทยมาจากไหน  

                             เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                             เรื่องที่ 7 สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

                             เรื่องที่ 8 เกมตามหาขุมทรัพย์ 

                    ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                             เรื่องที่ 1 วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ 

                             เรื่องที่ 2 นายสุมนมาลาการ 

                             เรื่องที่ 3 ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง 

                             เรื่องที่ 4 บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

                             เรื่องที่ 5 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                             เรื่องที่ 6 ตั๊กแตนผจญภัย 

                             เรื่องที่ 7 พระเวสสันดร  

 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ให้ครูและนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ?
การจัดการเรียนการสอนด้วย Social Media
การตัดต่อ VDO
การใช้ Google Apps.
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.248.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,643
 
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website: http://www.suplopburi.net || http://vorravan.wordpress.com
Tel : 081-9475414
Email : vorravan@hotmail.com