.

 Enjoy..Learning To Social Media 

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 นกน้อยในสวนมะพร้าว   

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 ล้ำค่าสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 

                            

 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มีนาคม 2562
 
ให้ครูและนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ?
การจัดการเรียนการสอนด้วย Social Media
การตัดต่อ VDO
การใช้ Google Apps.
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.92.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 599,900
 
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website: http://www.suplopburi.net || http://vorravan.wordpress.com
Tel : 081-9475414
Email : vorravan@hotmail.com