.

 Enjoy..Learning To Social Media 

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                             เรื่องที่ 1 Greeting 

                             เรื่องที่ 2 Family : family tree, relative 

                             เรื่องที่ 3 The Weather 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                             เรื่องที่ 1 Advertising            

                             เรื่องที่ 2 Health 

                              เรื่องที่ 3 Daily Life 

 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
ให้ครูและนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ?
การจัดการเรียนการสอนด้วย Social Media
การตัดต่อ VDO
การใช้ Google Apps.
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.248.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 609,660
 
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website: http://www.suplopburi.net || http://vorravan.wordpress.com
Tel : 081-9475414
Email : vorravan@hotmail.com