.

 Enjoy..Learning To Social Media 

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    รายวิชาที่เปิดสอน 
รายวิชาที่เปิดสอน
 
  อาจารย์ผู้สอน
  กลุ่มสาระการเรียน
  รหัสวิชา
  ชื่อรายวิชา
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2560
 
ให้ครูและนักเรียนกรอกแบบฟอร์มสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ ?
การจัดการเรียนการสอนด้วย Social Media
การตัดต่อ VDO
การใช้ Google Apps.
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.167.152.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,177
 
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
website: http://www.suplopburi.net || http://vorravan.wordpress.com
Tel : 081-9475414
Email : vorravan@hotmail.com